Çevre Politikamız

ISO 14001:2004

ORGE Elektrik Taahhüt, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde çalışanlarından başlayarak, komşularının, çevrenin, doğal kaynakların, hayvan ve bitki topluluklarının korunması ilkesini başarıyla uygulamaktadır.
Bu ilke doğrultusunda çevrenin korunması için aşağıdaki başlıklar belirlenmiş ve uygulanmaktadır:

-Yükümlü olduğumuz, yürürlükteki mevzuat şartlarını yerine getirmekteyiz.

-Çevre yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirerek kirlenmenin önlenmesini sağlama gayretindeyiz.

-Tüm çalışanların, çevrede yaşayan insanların, hayvan ve bitkilerin sağlık ve güvenliğini garanti altına almaktayız.

-Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmaktayız.

-Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmakta, geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini sağlamaktayız.