Yönetim Kurulu Komiteleri

KOMİTE ÜYELERİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

MEHMET METİN KORFALI BAŞKAN
ORHAN GÜNDÜZ ÜYE
ERTUĞ ERSOY ÜYE

KOMİTE ÜYELERİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

MEHMET METİN KORFALI BAŞKAN
UĞUR YAMAÇ KORFALI ÜYE

KOMİTE ÜYELERİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

MEHMET METİN KORFALI BAŞKAN
UĞUR YAMAÇ KORFALI ÜYE