Sıkça Sorulan Sorular

ORGE ne zaman kurulmuştur?

Şirketimiz 12 Şubat 1998 tarihinde kurulmuş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 389580 sicil numarası ile tescil olmuştur.

ORGE ne zaman halka arz olmuştur?

Şirketimiz paylarının Halka Arzı 08 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşmiştir.

ORGE’nin sermayesi ne kadardır?

Şirketimizin 50.000.000,-TL sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayesi 20.000.000,-TL’dir.

Toplam kaç adet ORGE payı bulunmaktadır?

Her biri 1,-TL nominal değerli toplam 20.000.000 adet ORGE payı bulunmaktadır..

Borsa İstanbul’da dolaşımda bulunan ORGE pay adedi ne kadardır?

Dolaşımdaki pay adedi 9.157.093’dır.

ORGE’nin halka açıklık oranı ne kadardır?

Şirketimizin % 45,78’lik kısmı halka açıktır.

ORGE’nin mali yılı hangi dönemi kapsar?

Şirketimizin mali yılı Ocak-Aralık dönemini kapsamaktadır.