Sermaye Artırım – Ocak 2015

Şirketimizin 10.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.657.363,84 TL’si nakit karşılığı, 6.342.636,16 TL’si iç kaynaklardan karşılanarak 20.000.000,-TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 10.000.000,-TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname aşağıda yer almaktadır. Ayrıca rüçhan hakları kullanılmamış paylara ilişkin olarak halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu aşağıda yer almaktadır.

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu’na aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Aynı madde uyarınca hazırlanan Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yeri Raporu’na da aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.