Borsa İstanbul’da yabancı payı en çok artan Şirket olduk