Nevhan Gündüz: ORGE’den Ücretsiz Meslek Eğitimi

26 Sep Nevhan Gündüz: ORGE’den Ücretsiz Meslek Eğitimi

Nevhan Gündüz liderliğinde Çalışmalarına hızla devam ettiğimiz, pilot eğitim çalışmalarına başladığımız, ORGE Enstitü’nün; Elektrik Taahhüt sektörü için nitelikli çırak, kalfa ve usta ihtiyacını karşılama, ORGE için ihtiyaç kapsamında kendi yetiştirdiğimiz ve bu sayede de yeteneğinden emin olduğumuz kişilere kolay ulaşma, iş arayan tüm vatandaşlar için ise başarılı bir dönem geçirmeleri halinde bu sektörde kolayca iş bulabilme yeterliliğine sahip olma fırsatı yaratacağını düşünüyoruz.

Eğitimler ücretsiz

Öncelikle bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi olarak hayata geçirmeyi hedeflediğimiz ORGE Enstitü hakkında, ORGE Elektrik Taahhüt CEO’su Nevhan Gündüz; “Bu proje ile hedefimiz bir işte çalışmak isteyen vasıfsız elemanları alıp elektrik konusunda yetiştirmek. Eğitimlerimiz ücretsiz olacak. Çıraklık, kalfalık ve ustabaşılık eğitimi olacak. İsteyen bu üçünü de alabilecek. Başvuran ve belirli niteliklere haiz herkese eğitim verme niyetindeyiz.” açıklamalarında bulundu.

Sertifika imkanı

Enstitüde verilecek eğitimleri alanların ihtiyaçlar doğrultusunda ORGE’de çalışabileceğinin,  gerektiğinde sektördeki diğer şirketlerle  bu kişilerin buluşmasını sağlayacaklarının altını çizen CEO Nevhan Gündüz, “İlerleyen dönemde alacağımız yeterlilikler ve katılımcılara vereceğimiz sertifika ile yurtdışında da iş bulabilmelerini amaçlıyoruz” diyor.

CEO Nevhan Gündüz’ün gerek basın-yayın organlarında, gerekse katıldığı organizasyonlarda da belirttiği üzere, hiçbir kar amacı gütmeden, öncelikle, ORGE-Sektör-İşgücü ekseninde karşılıklı fayda maksimizasyonunu hedefleyen ve temelde sosyal sorumluluk amacı taşıyan ORGE Enstitü’nün, sektörün verimliliğini arttırırken, ülkemizin kalifiye ara eleman açığının kapatılmasına da katkı sağlamasını ümit ediyoruz.

26 Eylül 2017