Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi’nin tüm elektrik ve elektronik işlerine ilişkin sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

08 Jun Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi’nin tüm elektrik ve elektronik işlerine ilişkin sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

Şirketimizin, İstanbul’da inşası devam etmekte olan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi’nin tüm elektrik ve elektronik işlerine yönelik olarak verdiği 11.000.000 (onbirmilyon) Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, işveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

İşin Eylül 2019’da bitirilmesi planlanmaktadır.

Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

04 Haziran 2018