Sermaye Artırım – Mayıs 2018

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.04.2018 tarihli ve 2018/09 sayılı kararıyla, mevcut 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL’na artırılmasına karar vermiştir.

 

Artırım nedeniyle ihraç edilecek 30.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı hususu SPK’nun 07.05.2018 tarihli yazısıyla Şirketimize tebliğ olmuştur.

 

Sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup, artırım nedeniyle tadil edilen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ıncı maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

 

İlgili İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni aşağıda yer almaktadır.